Svensk Bidragsförmedling

Svensk Bidragsförmedling hjälper föreningar att hitta ekonomiska upplägg som möjliggör projekt. Varje projekt utgår från det faktiska behovet och de förutsättningar som föreligger. Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att uppnå de mål som sätts upp.

Svensk Bidragsförmedling är en oberoende konsult som hjälper organisationer att finansiera projekt. Vi gör inledningsvis en realistisk bedömning av vilka möjligheter som finns, till vilka nivåer och ett rimligt tidsperspektiv. När vi är överens om förutsättningarna för ett projekt ingår vi ett faktiskt samarbete där vi tillsammans jobbar mot att nå de uppsatta målen. Vi har ett arvode som är framgångsbaserat. Det vill säga att om vi skulle misslyckas så kommer vi inte att ta betalt för våra tjänster. Vi anser att detta är ett rättvist upplägg som gör att ni som organisation inte tar en onödig ekonomisk risk där det kan kosta även om resultatet inte blir enligt överenskommelse.

”Svensk Bidragsförmedling hjälper organisationer att finansiera projekt! Varje projekt är unikt och förutsättningarna bestäms av ett antal parametrar.”

Vi hjälper organisationer att matcha idéer mot möjliga lösningar för finansiering. Vill du veta om just er förening kan få ett bidrag för att förverkliga ert projekt? Fyll i vårt formulär så går vi igenom potentialen för just ert projekt och återkommer med ett besked. Du hittar formuläret här.

Svensk Bidragsförmedling

Svensk Bidragsförmedling är en oberoende konsult som hjälper organisationer att hitta bästa möjliga sätt att finansiera projekt. Varje projekt utgår från er faktiska idé och de övriga förutsättningar som ni har eller kan skapa för projektet.

För mer information om ett eventuellt samarbete vänligen kontakta:

  1. Namn Organisation (obligatoriskt)

  2. Namn kontaktperson organisation (obligatoriskt)

  2. Telefonnummer (obligatoriskt)

  3. E-post kontaktperson (obligatoriskt)

  6. Beskriv projektet i korthet, exempelvis: syfte, mål & målgrupp/-er, budget & ev. samarbeten.(obligatoriskt)

  Robert, projektledare (ansvarig nya föreningar/projekt)
  E-post: robert@svenskbidragsformedling.se
  Mobil: 0721-91 91 27

  Svensk Bidragsförmedling KB
  Växel: 0300-440 500
  Organisationsnummer: 969760-3273
  VAT-nummer: SE969760327301

  Kansli/postadress
  Box 6226
  102 34 Stockholm

  E-post: info@svenskbidragsförmedling.se
  Webbplats: www.svenskbidragsformedling.se 

  Bankuppgifter
  Svenska Handelsbanken
  Bankgiro: 865-4212