Bidrag kulturprojekt

kultur

Bidrag till kulturprojekt

Är ni en kulturförening som har en bra idé kring kulturprojekt men saknar nödvändig finansiering? Eventuellt kan vi hjälpa er att hitta en lämplig lösning. Svensk Bidragsförmedling är specialister på att matcha rätt typ av idé med rätt typ av finansiering. Ofta innebär det att vi hittar en mix av bidrag, eget kapital eller sponsring som gör att budgeten går ihop.

Det ni behöver gör är att kontakta oss för en förutsättningslös dialog kring ert projekt. Det gör ni enklast genom att använda kontaktformuläret här. Alla projekt är olika och det är svårt att säga exakt vad som krävs för att vi skall kunna hjälpa just er. Vanligtvis delar vi in projektet i sådana när vi behöver bygga en ny, bygga om eller till en anläggning eller så är det ett verksamhetsprojekt. Vad gäller verksamhetsprojekt så är det viktigt att ni har en unik idé och kan påvisa att det är någonting nytt i det ni vill göra. Nästa steg är en diskussion kring projektet. En dialog kring ett eventuellt projekt är helt kostnadsfritt. Om vi i denna dialog kommer fram till att vi kan bistå föreningen behöver ni som förening sedan gå tillbaka och fundera på om ni vill gå vidare i ett projekt tillsammans. Vi arbetar med ett framgångsbaserat arvode vilket innebär att ni som förening inte betalar någonting för våra tjänster om vi inte lyckas lösa den finansiering som projektet kräver.

Bidrag kulturprojekt viktigt att tänka på

Bidrag kulturprojekt. Tänk på att det från en första dialog till färdig finansiering ofta tar cirka 6-9 månader. Det är alltså viktigt att ha god framförhållning i projektet. Man kan heller inte söka finansiering för kostnader retroaktivt. Det går alltså endast att erhålla finansiering för kostnader som ligger efter finansieringen är klar och inte kostnader som är daterade innan. Vi arbetar uteslutande mot ideella föreningar och organisationer. Vi kan alltså inte hjälpa Aktiebolag, Kommanditbolag, Handelsbolag eller andra organisationer som ej är ideella. En annan viktig detalj är att om ni söker finansiering för en investering i en anläggning behöver ni ha ett längre hyres-, arrende- eller nyttjanderättsavtal för den fastighet där investeringen är planerad.

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

    1. Namn Organisation (obligatoriskt)

    2. Namn kontaktperson organisation (obligatoriskt)

    2. Telefonnummer (obligatoriskt)

    3. E-post kontaktperson (obligatoriskt)

    6. Beskriv projektet i korthet, exempelvis: syfte, mål & målgrupp/-er, budget & ev. samarbeten.(obligatoriskt)