Bidrag till företag

Har ert företag en idé om ett projekt som utvecklar företaget på ett sätt som ger positiva effekter på kort och lång sikt? Eventuellt kan SBF hjälpa er att skaffa den finanisering som krävs för att genomföra projektet.

Vi hjälper er att hitta en lämplig finansiering av projektet. Vi arbetar ofta med en mix av källor för en bra finansiering. Ofta består finansieringen av en egeninsats i kombination med bidrag.

Ta ett första steg mot ett förverkligande genom att kontakta SBF. Använd vårt kontaktformulär här så kontaktar vid dig så snart som möjligt för att diskutera vidare vilka förutsättningarna är.

För att kunna göra en korrekt bedömning av projektet behöver SBF få svar på ett antal frågor. Bland annat behöver vi veta syfte, mål och målgrupp för projektet. Vi behöver även gå igenom vilka medel som krävs för projektet och vilken organisation som är satt att driva projektet. Både vilka personer från organisationens sida samt de eventuella externa leverantörer eller partners som skall bistå. Och slutligen en tidplan för projektet.

Om vi tillsammans enas om att göra ett projekt tillsammans kommer SBF arbeta med en rörlig ersättning. Det vill säga SBF endast erhåller ersättning om projektet bifalls ett bidrag. Detta gör att organisationen ej tar någon risk eller får någon kostnad om det ej blir något projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer. Enklast sker detta genom att du fyller i formuläret som ligger under “våra tjänster” eller klick här https://svenskbidragsformedling.se/bidrag/bidragsansokan/.

Lämna ett svar