Fokusidrotter

Här har vi samlat information om några av de just nu mest populära idrotterna och tips för anläggningar av dessa. Om ni är en förening som utövar en annan idrott eller har ett annat projekt på gång så kontakta oss för ett förutsättningslös dialog kring ett samarbete angående lämplig finansiering.

Padeltennis


Padeltennis och padeltennisanläggning. Padeltennis är en idrott som på kort tid blivit oerhört populär. Mycket av framgången kan förklaras av att det är lätt att komma igång men fortfarande mycket utmanande att bemästra.
Läs mer här: https://svenskbidragsformedling.se/padeltennis-bidrag-for-padelanlaggning/

Parkour


Parkour och parkouranlägging. Parkour har blivit riktigt trendigt. Mycket av intresset kan förklaras i att medierna verkligen tagit idrotten till sig och gjort fenomenet välkänt. Det är även mycket på grund av intresset i sociala medier kring Parkour och Street Workout som gjort sitt vad gäller det stora intresset.
Läs mer här: https://svenskbidragsformedling.se/parkour-bidrag-for-parkouranlaggning/

Golf


Golf och diverse golfanläggningar, Golf är en av de stora idrotterna i Sverige och just nu är det många golfanläggningar som genomför förändringsprojekt där man uppdaterar och kompletterar sina anläggningar.
Läs mer om golfprojekt här:  https://svenskbidragsformedling.se/bidrag-golfklubb-finansiering-golfprojekt/

Ridsport


Ridklubb och ridklubbsanläggningar, ridsporten är sedan länge grundligt förankrad i Sverige och många ridklubbar gör just nu uppdateringar av både anläggningar och verksamhet.
Läs mer här: https://svenskbidragsformedling.se/bidrag-till-ridklubb/

Multisportarena


Multisportarena, intresset att idrotta är mycket stort och antalet tider i hallar är på många håll i landet för dåligt för att möta efterfrågan. Flera hallar måste därför anläggas.
Läs mer här: https://svenskbidragsformedling.se/multisportarena-finansiering/

Calisthenics


Calisthenics och calisthenicsanläggnig, intresset för Calisthenics / egenviktsträning har ökat i takt med att utövare sprider sina trick via sociala medier som inspirerar och utmanar. Flera anläggningar för Calisthenics behövs.
Läs mer här: https://svenskbidragsformedling.se/calisthenics/

Multi Skillz


Multi Skillz är ett fantastiskt koncept framtaget inom funktionell träning som fungerar perfekt som komplement till de flesta typer av grenspecifik träning.
Läs mer om Multi Skillz här Svenskbidragsformedling.se/Multi-Skillz

Footgolf


Footgolf är en hybrid mellan fotboll och golf som sedan 2016 är en egen gren inom Svenska Golfförbundet. Läs mer om footgolf här https://svenskbidragsformedling.se/fokusidrotter/footgolf/

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss här.

    1. Namn Organisation (obligatoriskt)

    2. Namn kontaktperson organisation (obligatoriskt)

    2. Telefonnummer (obligatoriskt)

    3. E-post kontaktperson (obligatoriskt)

    6. Beskriv projektet i korthet, exempelvis: syfte, mål & målgrupp/-er, budget & ev. samarbeten.(obligatoriskt)