Leverantörer

leverantörer svensk bidragsförmedling

Svensk Bidragsförmedling samarbetar med ledande leverantörer av produkter och tjänster. De företag vi rekommenderar är leverantörer som är bedömda på tre sätt. Dels är det företag som vi själva upplever vara kunniga, kompetenta och erfarna. Vidare är det företag som har referenser från tidigare uppdrag där de uppgivit att uppdragsgivaren varit mycket nöjd med resultatet av projektet.

Bli en rekommenderad partner till Svensk Bidragsförmedling

Vi letar ständigt efter bra leverantörer för olika typer av verksamheter. Ofta är det leverantörer av anläggningar för idrottsverksamhet som exempelvis konstgräs, padeltennis, gym, multisporthallar, ishallar, markarbeten eller mer nischade aktörer inom arkitektur, design, materiel etc. Kontakta oss gärna för en dialog kring att finnas med som rekommenderad partner.

Svensk Bidragsförmedling söker alltid nya samarbetspartners för olika typer av projekt ofta med föreningar som uppdragsgivare.

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

Robert Scherman
Projektledare

Telefon: 0300-440500
Mobiltelefon 0721-919127
E-post: robert@svenskbidragsformedling.se