Om Svensk Bidragsförmedling

Svensk Bidragsförmedling hjälper föreningar och organisationer att finansiera projekt. Vi utgår från er idé, plan och mål samt finansiella situation för att ta fram ett lämpligt förslag. Kontakta oss för en förutsättningslös dialog om ett eventuellt projekt.

Svensk Bidragsförmedling har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att finansiera projekt. Vi är medvetna om vilket arbete det innebär att som ofta oavlönad eldsjäl, inte ha tid, kraft eller möjlighet att driva allt själv. Det är där vi kommer in. Ni har idéerna och vi har kunskapen och erfarenheten kring vilken finansiering som är möjlig. Tillsammans tar vi fram en realistisk plan för ett projekt som både innebär att ni får en idé om hur mycket finansiering som projektet kan få, när finansieringen kan vara säkrad och vad det innebär konkret för er.

”Svensk Bidragsförmedling hjälper organisationer att finansiera projekt! Varje projekt är unikt och förutsättningarna bestäms av parametrar som tid, ekonomi och organisation.”

Vi hjälper organisationer att matcha idéer mot möjliga lösningar för finansiering. Vill du veta om just er förening kan få ett bidrag för att förverkliga ert projekt? Fyll i vårt formulär så går vi igenom potentialen för just ert projekt och återkommer med ett besked. Du hittar formuläret här.

Svensk Bidragsförmedling

Svensk Bidragsförmedling är en oberoende konsultfirma som hjälper organisationer att hitta bästa möjliga sätt att finansiera projekt. Varje projekt utgår från er faktiska idé och de övriga förutsättningar som ni har eller kan skapa för projektet.

För mer information om ett eventuellt samarbete vänligen kontakta:

Robert, projektledare (ansvarig nya föreningar/projekt)
E-post: robert@svenskbidragsformedling.se
Mobil: 0721-91 91 27

Svensk Bidragsförmedling KB
Växel: 0300-440 500
Organisationsnummer: 969760-3273
VAT-nummer: SE969760327301

Kansli/postadress
Box 6226
102 34 Stockholm

E-post: info@svenskbidragsförmedling.se
Webbplats: www.svenskbidragsformedling.se

Leverantör & fakturaadress
Bidragsförmedling i Sverige KB
Box 6226
102 34 Stockholm
Skicka faktura till e-post: inbox.lev.324639@arkivplats.se

Bankuppgifter
Svenska Handelsbanken
Bankgiro: 865-4212

Lämna ett svar