Om Svensk Bidragsförmedling

Svensk Bidragsförmedling har lång erfarenhet av att hjälpa ideella organisationer att finansiera viktiga projekt. Vi är medvetna om vilket arbete det innebär att som ofta oavlönad eldsjäl, inte ha tid, kraft eller möjlighet att driva allt själv. Det är där vi kommer in, idéerna vi tar oss an drivs från start till slut oavsett resultat. Vi fungerar lika mycket som stödjande i kontakter med kommun, landsting och andra bidragsgivare som coacher i upplägget för att ge er ide så stor potential som möjligt för att erhålla medel.

Om Svensk Bidragsförmedling
Svensk Bidragsförmedling är en oberoende bidragsmäklare som uteslutande arbetar med ideella organisationer som uppdragsgivare.

 

Vi hjälper ideella organisationer (föreningar och stiftelser) samt bolag att formulera sina idéer på ett sätt som ökar chanserna till ekonomiskt stöd. Vi bidrar även genom att matcha er idé med de bidrag som är relevanta för just den verksamhet som ni bedriver. Och slutligen fungerar vi som stöd och hjälp genom beslutsprocessen fram till ett förhoppningsvis positivt besked.

Vill du veta om just er förening kan få ett bidrag för att förverkliga ert projekt? Fyll i vårt formulär så går vi igenom potentialen för just ert projekt och återkommer med ett besked. Du hittar formuläret här.

Vilka föreningar hjälper Svensk Bidragsförmedling?

Svensk Bidragsförmedling arbetar uteslutande med ideella organisationer (föreningar och stiftelser) som har ett projekt de vill förverkliga men saknar finansiering.

Vad kan man söka bidrag för?

Din idé behöver vara konkret och dessutom nyttig. Det behöver alltså finnas ett tydligt värde av det du vill göra för en specifik målgrupp.

Hur mycket bidrag kan man få?

De fonder vi arbetar mot finansierar upp till cirka 80% av den totala kostnaden för projektet. Det innebär att ni som förening behöver ha en mix av finansiärer. Det vanliga är att mixen exempelvis består av eget kapital, kommunen, en fond i kombination med exempelvis ett banklån. Kontakta oss för att diskutera den bästa lösningen för just er förening och ert projekt.

Hur stora är våra chanser att få bidrag?

Vi kan aldrig till 100 % garantera att ditt projekt får det tänkta bidraget. Däremot är sannolikheten mycket stor om vi kommit fram till att vi anser att projektet möter de krav som finns angivna för det bidrag ni ansöker om.

Vad kostar det att anlita Svensk Bidragsförmedling?

Svensk Bidragsförmedling erbjuder sina tjänster mot ett framgångsbaserat arvode. Detta innebär konkret att föreningen inte riskerar att få kostnader om projektet inte skulle leda till att finansieringen faktiskt lyckas.

Finns det några risker för föreningen?

Det viktiga är att man som förening använder pengarna till det ändamål som man sökt pengar för. Om detta inte sker finns det en risk att man som förening blir återbetalningsskyldig.

Hur gör vi för att komma vidare?

Om du har ett projekt som du vill ta vidare är nästa steg att du kontaktar oss för en bedömning. Enklast sker detta genom att du fyller i formuläret som ligger under “våra tjänster” eller klicka här. Vi går löpande igenom de ansökningar som inkommer och återkommer till dig med ett första utlåtande så snart som möjligt. Vanligtvis samma vecka som ansökan inkommit.

 

Prenumerera på SBF’s nyhetsbrev

Följ SBF på Twitter