Calisthenics

calisthenics

Investera i en anläggning för Calisthenics / kroppsviktsträning. Calisthenics är en idrottsform som alla kan komma igång med och som alltid finns nya saker att lära sig.

Callisthenics eller kroppsviktsträning på svenska är en idrott som växer mycket snabbt. Ett annat beskrivande ord för Callisthenics/kroppsviktsträning är Street Workout. Calisthenics och intresset för idrotten har formligen exploderat i takt med att utövare använder sociala medier som Facebook, Instagram och andra för att inspirera och utmana varandra.

Själva ordet Calisthenics härstammar från de gamla grekiska orden kalos, som betyder ”skönhet” och stenos, som betyder styrka.

Alltså skulle man kunna säga att det är konsten att använda kroppsvikten för att uveckla en stark fysik. En annan förklaring till Calisthenics som term är enligt Encyclopaedia Britannica att det är uppkallat efter en av de första utöverna. Nämligen den grekiske historikern Callisthenes och sedan anpassats till engelskan och med en felaktig stavning.

Om Calisthenics

Lärlingar till Friedrich Ludwig Jahn tog med sig sin version av gymnastik till USA medan Catherine Beecher och Dio Lewis tog fram ett träningsprogram för kvinnor under 1800-talet. Calisthenics är associerad med den oerhört växande trenden som kallas Street Workout. Street Workout är en idrott där atleter tävlar mot varandra i kroppsviktsövningar och försöker övertyga domare om vem som är bästa. The World Street Workout & Calisthenics Federation (WSWCHF) är baserat i Lettland och organiserar den årliga tävling där deltagare från upp till 50 olika länder deltar. The World Calisthenics Organization (WCO) är baserat i Los Angeles (CA) och arrangerar en tävling som går under namnet Battle of the Bars. WCO tog fram en tävlingsform där man tävlar 1 mot 1 i olika moment. Man delar upp atleterna i viktklasser och domarna sätter poäng.

Finansiering av en anläggning för Calisthenics

Om ni är en ideell förening som önskar bygga en anläggning för Calisthenics så kan vi eventuellt hjälpa er med en finansiering. Hör av er till oss så går vi igenom just era förutsättningar att finansiera projektet.

Leverantörer av Calisthenicsanläggningar i Sverige

Några tips när ni skall skapa en anläggning för Calisthenics är följande.

 • Plats, skaffa tillgång till en plats. Tala med markägaren och förhandla fram ett avtal som är så långt som möjligt. Åtminstone tio år.
 • Planera och budgetera, tänk igenom hur omfattande anläggningen bör vara. Det är här viktigt att ta höjd för att intresset eventuellt ökar så ni inte slår i taket direkt.
 • Moduler , det finns ett antal olika moduler. Vissa moduler kan vara idé att ha flera utav medan andra räcker med enstaka.
 • Markbeläggning & underlag, tänk på att det är vanligt att man ibland faller och då är det viktigt att man har ett underlag som minimerar risken för skador. Det finns idag bra typer av markbeläggning som gör verksamheten trygg och säker.
 • Övriga funktioner & service, Se till att även planera för att ha tillgång till toaletter, någon typ av samlingsplats som gärna är isolerad för verksamhet över året. Planera även för att man underlättar för dem som vill ta sig till anläggningen. Det kan handla om parkering, vägar etc.
 • Belysning, fundera igenom om det även skall finnas belysning som gör aktivitet kvalitativ även under årets mörkare perioder.

Det finns också risker om man väljer ett glas som inte håller rätt kvalitet eller är installerat på ett sätt som gör det ”ömtåligt”. Det är alltså viktigt att både använda ett kvalitativt glas och kvalitativa lister för att foga samma glaspartierna.

Vad gäller själva anläggningen så brukar arbetet med att skapa en anläggning för Calisthenics omfatta följande delar.

 • Markarbete, här är ofta ett bra alternativ en lokal entreprenör som känner området, har alla resurser lokalt etc.
 • Moduler och markbeläggning, en av de leverantörer som tillhandahåller nyckelfärdiga modullösningar är bolaget Trafik&Fritid.
 • Hus, toaletter, belysning etc. Detta finns det en uppsjö av leverantörer för. Vi rekommenderar gärna leverantörer so är lämpliga för den plats där ni planerar en anläggning.

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan. Läs mer om Calisthenics på Wikipedia här https://en.wikipedia.org/wiki/Calisthenics

  1. Namn Organisation (obligatoriskt)

  2. Namn kontaktperson organisation (obligatoriskt)

  2. Telefonnummer (obligatoriskt)

  3. E-post kontaktperson (obligatoriskt)

  6. Beskriv projektet i korthet, exempelvis: syfte, mål & målgrupp/-er, budget & ev. samarbeten.(obligatoriskt)