Våra tjänster

Svensk BidragsFörmedling hjälper ideella organisationer och stiftelser att finansiera viktiga projekt. Vi fungerar som oberoende konsulter och kan med vår kunskap och erfarenhet hjälpa er att hitta rätt finansiering för ert projekt.

Framgångsbaserat arvode

Denna modell bygger på att vi får den information som krävs för att vi skall kunna förstå vad det är som skall åstadkommas och att målsättningen är realistisk med de medel som finns (både genom och utöver beviljat projektbidrag). Därefter genomför vi projektet utifrån ett rörligt arvode där ersättningen står i relation till projektets omfattning.

Nästa steg i finansieringen av ert projekt

Fyll i formuläret med information om ert projekt så återkommer vi till dig med en preliminär bedömning av projektets olika möjligheter till finansiering. Du hittar formuläret här sök bidrag till förening med svensk bidragsförmedling

Lämna ett svar