Kontakt

Svensk BidragsFörmedling

Svensk Bidragsförmedling är en oberoende bidragsmäklare som erbjuder föreningar och stiftelser med bra idéer tjänster i syfte att lösa finansieringen formulera sitt projekt på ett tydligt sätt och matcha projektet med relevanta bidragsgivare i syfte att kunna förverkliga projektet. De projekt som Svensk Bidragsförmedling mäklar är av typen byggnation eller verksamhet. Byggnationsprojekt är projekt där man bygger en ny eller förändrar en befintlig anläggning för att passa en specifik verksamhet. Verksamhetsprojekt är projekt där man behöver bidrag för att under en viss period kunna bekosta en verksamhets löpande kostnader.

För mer information om ett eventuellt samarbete vänligen kontakta:

Robert, projektledare (ansvarig nya föreningar/projekt)
E-post: robert@svenskbidragsformedling.se
Mobil: 0721-91 91 27

Svensk Bidragsförmedling KB
Växel: 0300-440 500
Organisationsnummer: 969760-3273
VAT-nummer: SE969760327301

Kansli/postadress
Box 6226
102 34 Stockholm

E-post: info@svenskbidragsformedling.se
Webbplats: www.svenskbidragsformedling.se

Bankuppgifter
Svenska Handelsbanken
Bankgiro: 865-4212

Lämna ett svar