Allmänna Arvsfonden

Allmänna Arvsfonden finansierar utvecklande projekt för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Två statliga myndigheter har hand om arvsfondsärenden, Kammarkollegiet och Arvsfondsdelegationen.

I genomsnitt avlider 1 800 personer årligen utan att efterlämna make eller närmare släktingar än kusiner. Allmänna arvsfonden är då deras arvinge.
1 200 av de avlidna har skrivit ett testamente som utesluter Arvsfonden från arv. De resterande 600 dödsbona avvecklas för Arvsfondens räkning och pengarna tillförs fonden.

Kammarkollegiets uppgift är att företräda fonden och se till att pengarna kommer in från dödsbon där fonden är arvinge. Kammarkollegiet ska också förvalta fonden på bästa möjliga sätt och betala ut pengar till beviljade projekt. Vilka projekt som ska få stöd ur fonden beslutas av Arvsfondsdelegationen som också följer upp projekten och informerar om fondens ändamål.

Läs mer om Allmänna Arvsfonden på deras officiella hemsida www.arvsfonden.se

Lämna ett svar