Sök bidrag jordbruksverket till förening

Föreningar kan söka bidrag från Jordbruksverket för att investera i idrotts- eller fritidssysselsättning. Bidraget skall sökas för att investera i olika typer av lokaler för aktiviteter. Syftet med stödet är att anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden skall leva kvar.

Bidrag Jordbruksverket

Det man kan söka medel för är köp av nytt material och ny eller begagnad fast inredning. Vidare kan man söka bidrag för större om-, ny- eller tillbyggnad samt större reparationer. Du kan även söka medel för att köpa tjänster av konsulter för att planera och genomföra själva investeringen samt för köp eller utveckling av programvara.

Tänk på att det finns vissa krav när du söker och får bidrag. Bland annat måste du kunna intyga att det du köper inte köpts för bidrag, att priset inte är högre än nypriset och att utrustningen är av den typ och kvalitet som behövs i projektet. Du kan inte söka medel för lönekostnader eller sådant som ligger under kommunalt eller statligt ansvar.

Tänk på att du inte kan söka medel för investeringar retroaktivt. Detta innebär att du först skall söka medel och få ett bidrag beviljat innan du påbörjar projektet.

Kontakta Svensk Bidragsförmedling för mer information om hur du går till väga för att söka bidrag från Jordbruksverket och vad som gäller i just ditt område och din förening. Använd formuläret här för att kontakta oss eller hitta våra kontaktuppgifter här. Läs även mer om Jordbruksverket här http://www.jordbruksverket.se