Frågor om bidrag

frågor om bidrag till förening

Frågor om bidrag till föreningar

Här har vi listat några av de vanligaste frågorna vi får om olika bidrag och svaren på dessa. Om ni har några andra frågor så är ni mycket välkomna att höra av er till oss för en förutsättningslös dialog.

Fråga: Vem kan söka bidrag?

Svar: Svensk Bidragsförmedling arbetar uteslutande med ideella organisationer som uppdragsgivare. Företag eller privatpersoner kan ibland erhålla bidrag men detta är inte någonting som vi arbetar med i dagsläget.

Fråga: Hur mycket bidrag kan man söka?

Svar: Storleken på bidrag variera från projekt till projekt. Många av de projekt vi arbetar med innebär en investering om cirka 1-5 miljoner kronor. Självklart kan vi även diskutera andra storlekar på projekt. Kontakta oss så kan vi föra en dialog om just ert projekt.  

Fråga: Hur lång tid tar det att få ett bidrag?

Svar: De flesta bidrag vi söker tar cirka sex till nio månader från start till beslut.

Fråga: Kan man söka bidrag för hela investeringen?

Svar: I de flesta fall krävs det att föreningen investerar en viss del av summan. Exakt hur stor del av finansieringen som behöver komma från föreningen skiljer sig från fall till fall. Kontakta oss så kan vi föra en dialog om just ert projekt. 

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

Robert Scherman
Projektledare

Telefon: 0300-440500
Mobiltelefon 0721-919127
E-post: robert@svenskbidragsformedling.se