MPR Lifts

MPR Lifts etablerades för drygt 35 år sedan och är idag en ledande aktör vad gäller att erbjuda lösningar för personer med funktionshinder. Om ni planerar att tillgänglighetsanpassa er anläggning är MPR Lifts en aktör som har lösningar som täcker de flesta behov vad gäller lösningar inom hissar.

Idag finns MPR Lifts representerade i cirka 50 länder med en komplett portfölj vad gäller hissar av högsta kvalitet och de bästa funktionerna.

MPR Lifts har fått många erkännanden och priser världen över vad gäller design och funktion. Man är även är medlem i den internationella hissorganisationen EPSA. Om ni är en förening som planerar att investera i en tillgänglighetsanpassning av en lokal bör ni även stämma av vad angående vilka regler som gäller för hissar. Läs mer om detta på Boverkets hemsida. Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Du hittar information från Boverket här www.boverket.se.

MPR Lifts – Hissar för personer med speciella behov

Läs mer om MPR Lifts här http://www.mprlift.se/

MPR Lifts