Anläggningsbidrag SBF

Har er organisation en idé eller ett konkret projekt som ni önskar förverkliga men saknar finansiering?

Eventuellt kan SBF genom vårt nätverk av sponsorer hjälpa er att skaffa den finanisering som krävs för att genomföra projektet.

De projekt som SBF hjälper organisationer att finansiera så är byggprojekt den ena typen och den andra är verksamhetsprojekt.

Byggprojekt innebär just att er organisation avser att “bygga” någoting (och verksamhet är alltså när bidrag istället skall finansiera någonting i den löpande verksamheten).

Byggprojekt kan vara exempelvis vara att bygga någonting nytt, renovera för att få en bättre verksamhet eller för att man vill utöka. Men det kan också handla om att anpassa någonting som redan finns. Det är viktigt att det som byggs gör att det blir en väsentlig skillnad mot hur det var innan.

Ta ett första steg mot ett förverkligande genom att kontakta SBF. Använd vårt kontaktformulär här så kontaktar vid dig så snart som möjligt för att diskutera vidare vilka förutsättningarna är. För att kunna göra en korrekt bedömning av projektet behöver SBF få svar på ett antal frågor. Bland annat behöver vi veta syfte, mål och målgrupp för projektet. Vi behöver även gå igenom vilka medel som krävs för projektet och vilken organisation som är satt att driva projektet.

Både vilka personer från organisationens sida samt de eventuella externa leverantörer eller partners som skall bistå. Och slutligen en tidplan för projektet. Om vi tillsammans enas om att göra ett projekt tillsammans kommer SBF arbeta med en rörlig ersättning. Det vill säga SBF endast erhåller ersättning om projektet bifalls ett bidrag. Detta gör att organisationen ej tar någon risk eller får någon kostnad om det ej blir något projekt.

Vi kommer att arbeta aktivt för att hitta sponsorer eller stipendier för att uppfylla er önskan. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss så berättar vi mer. Enklast sker detta genom att du fyller i formuläret som ligger under “våra tjänster” eller klick här https://svenskbidragsformedling.se/bidrag/bidragsansokan/.

 

Lämna ett svar