Bidrag footgolf

bidrag footgolf

Footgolf är en idrottsform som ökat oerhört de senaste åren. Footgolf passar perfekt på en korthålsbana som ett komplement till vanlig golf eller Discgolf.

Footgolf är en hybrid mellan golf och fotboll samt en ny gren inom golfsporten. Som första golfförbund i världen inkluderade Svenska Golfförbundet footgolf som en egen gren i verksamheten. Ett annat namn för footgolf är fotbollsgolf. Foogolf går ut på att sparka en boll från utslagsplats till hål på så få tillslag som möjligt. I övrigt är reglerna i footgolf desamma som inom golfen. Skillnaden är att man spelar med en fotboll och har en större hålkopp. Många golfföreningar väljer även att kombinera footgolf med konceptet Golfäventyret på sina 30-, 50- och 100-banor för juniorer.

Svenska Golfförbundet har ansökt om och fått medlemskap i den internationella organisationen för footgolf, Federation for International FootGolf ( FIFG ), där 36 nu länder finns representerade.

Svenska Golfförbundet tar därmed det nationella ansvaret för footgolf i Sverige och ska verka för att det byggs banor på befintliga golfanläggningar och att nationella tävlingar arrangeras, samt tillhandahålla information och regelverk.

Svenska Golfförbundet och footgolf

För att underlätta för golfklubbar som vill se över möjligheterna att anlägga en ny eller vidareutveckla en befintlig footgolfbana på sin anläggning har Svenska Golfförbundet tagit fram ett förmånligt startpaket inklusive analys, designarbete och material. För att delfinansiera projektet kan klubben söka idrottslyftsstöd. Läs mer om Footgolf hos Svenska Golfförbundet här.

Läs mer om Svenska Golfförbundets fempunktsplan för att etablera footgolf.

1. Föranka hos styrelse och ledning

Informera om sporten, var transparent och inspirera! Få med så många som möjligt så tidigt som möjligt. Visa på både fördelar och nackdelar. Skapa en grupp med mandat att utreda möjligheterna. Och bjud in till en runda footgolf!

2. Bestäm ambitionsnivå

Vad vill ni uppnå med en footgolfbana, vilken ambitionsnivå gäller? Vad är syftet – nya besökare, nya intäkter? Vilken profil vill ni att banan ska ha – familjär, enkel, svår, mycket risk/reward, tävlingsbana? Vilken kvalitet önskas, vad ska det vara för greenfeenivå och ska bollhuset vara bemannat eller obemannat?

3. Välj rätt mark

Det enskilt viktigaste steget – att välja mark. I ett tidigt skede måste ni förstå vad det innebär att anlägga en footgolfbana på befintlig golfbana kontra dedikerad mark.

4. När processen startar – var delaktig!

Det är mycket viktigt att som förening vara aktiv och delaktig från början och i projektets alla faser.

5. Förbered för invigning

Läs Svenska Golfförbundets fempunktsplan i sin helhet här

Svenska Mästerskapet i footgolf

Det första Svenska Mästerskapet i footgolf arrangeras den 11 och 12 juli på Isaberg Golfklubb i Småland. Mästerskapsbanan är en kombination av Isabergs befintliga sex footgolfhål och tolv nyanlagda footgolfhål på anläggningens ena golfbana. Footgolf-SM 2017 är öppet för alla från 13 år och uppåt som är medlemmar i någon idrottsklubb tillhörande Riksidrottsförbundet. Fyra klasser ingår i tävlingen: flickor, pojkar, damer och herrar. Juniorklasserna är för spelare födda 1999–2014. Tävlingen spelas över totalt 36 hål – 18 hål per dag och startfältet är maximerat till 300 spelare, 150 damer/flickor och 150 herrar/pojkar. Mer information om Footgolf-SM hittar du här golf.se/footgolf-SM. Läs mer om footgolf här: www.golf.se/footgolf. Läs om golfstudio här.

Bidrag footgolf

Bidrag footgolf. Är ni en förening som vill satsa på footgolf kan vi eventuellt hjälpa er att lösa en delfinansiering av investeringen. Det vanliga är att golfklubbar anpassar en korthålsbana för att kunna användas för footgolf. Anpassningarna består bland annat av att göra nya utslagsplatser, nya hålkoppar, nya hinder, förbättra framkomligheten och  andra typer av markarbeten.

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

    1. Namn Organisation (obligatoriskt)

    2. Namn kontaktperson organisation (obligatoriskt)

    2. Telefonnummer (obligatoriskt)

    3. E-post kontaktperson (obligatoriskt)

    6. Beskriv projektet i korthet, exempelvis: syfte, mål & målgrupp/-er, budget & ev. samarbeten.(obligatoriskt)