Bilda en ideell förening

Har ni en idé om en verksamhet och vill bedriva den som en organisation. Då är antagligen den bästa formen att bilda en ideell förening. Att bilda en ideell förening innebär att ni som grundare behöver ha ett möte och bestämma det som är fundamentalt (konstituerande stämma). Vid detta möte går ni igenom vilka som skall sitta i styrelsen, teckna föreningen, namnet på föreningen, vilka som kan vara medlemmar och vad det kostar, hur föreningen upplöses. Det skall även finnas ett protokoll från detta möte som är undertecknat. Rent formellt skall följande dokument produceras.

Bevittnade kopior av protokoll från konstituerande möte som visar

  • Namn på föreningen.
  • Stadgar föreningen.
  • Styrelse föreningen (namn, personnummer samt funktion).
  • Firmatecknare föreningen.
    att föreningen har bildats och antagit ett namn

Organisationsnummer ideell förening från Skatteverket

Nästa steg för att bilda en ideell förening är att ni skickar in handlingarna till Skatteverket för att den ideella föreningen skall tilldelas ett organisationsnummer. Det finns tre olika skattekontor som tilldelars föreningar organisationsnummer. Vart ni skickar ansökan beror på vart geografiskt som föreningen har sitt säte. Du kan sedan använda skatteverkets tjänst här för att ta reda på vilket skattekontor som handlägger ert ärende. Förutom bevittnade handlingar enligt ovan skall även ifylld blankett SKV 8400 bifogas med ansökan.

Skaffa ett bankkonto för in- och utbetalningar

När ni har ett organisationsnummer är föreningen nästan klar att påbörja sin verksamhet. Nästa steg är antagligen att skaffa ett bankkonto för att kunna göra in- och utbetalningar. Kontakta någon av de stora bankerna där du känner att du får eller har en bra kontakt.

Lycka till med den nya föreningen och er verksamhet önskar vi på Svensk Bidragsförmedling!

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

Robert Scherman
Projektledare

Telefon: 0300-440500
Mobiltelefon 0721-919127
E-post: robert@svenskbidragsformedling.se

 

 

Lämna ett svar