Bidrag kampsport

bidrag kampsport

Bidrag kampsport

Bidrag kampsport. Är ni en förening som bedriver verksamhet inom kampsport? Eventuellt kan vi hjälpa er att hitta en lämplig finansiering till det projekt ni planerar.

Exempel på verksamhet som vi kan hjälpa att finansiera kan vara kampsporter som Judo, Karate, Jiu Jitsu, Taekwondo, Brottning, Boxning, Brasiliansk JiuJitsu, Shootfighting, Kung-fu, Kendo, Aikido med flera.

De projekt som vi ibland kan bidra inom är investeringar i träningsanläggning. Det kan exempelvis handla om att anlägga omklädningsrum, förbättra framkomligheten i anläggningen med mera. Det kan även handla om att anlägga en helt ny träningsanläggning som möjliggör ny verksamhet. Hör av er med den idé ni har så för vi en dialog om möjligheterna att erhålla en finansiering för projektet.

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan. Kontakta även gärna Budoförbundet för bra tips på projekt och eventuell hjälp som de kan bidra med.

    1. Namn Organisation (obligatoriskt)

    2. Namn kontaktperson organisation (obligatoriskt)

    2. Telefonnummer (obligatoriskt)

    3. E-post kontaktperson (obligatoriskt)

    6. Beskriv projektet i korthet, exempelvis: syfte, mål & målgrupp/-er, budget & ev. samarbeten.(obligatoriskt)