Bidrag till ridklubb

ridsport

Ridsporten är sedan länge en både populär och växande idrott. Många anläggningar har många år på nacken ock skulle behöva uppdateras för att alla skall kunna vara med på bästa sätt.

Ridsport i Sverige

Ridsport är sveriges näst största ungdomsidrott, endast fotboll är större, räknat på antal sammankomster för utbetalat LOK-stöd (RF 2014). Ridsport är även en av de största idrotterna för personer med funktionsnedsättning. Varje år genomförs cirka 5 miljoner ridtimmar på landets ridskolor (2014). Svenska

Ridsportförbundet har drygt 150 000 medlemmar, varav 90% tjejer (2014).

I Sverige finns det cirka 4 000 ryttare med funktionsnedsättning. Det finns i Sverige 886 klubbar (2014). Drygt 450 av dessa klubbarna driver ridskola (2014).

Ridsporten är öppen för och har aktiva i alla åldrar.Svenska Ridsportförbundet består av nästan 1000 medlemsföreningar över hela landet, varav drygt hälften driver ridskola. Läs mer om ridsport hos Svenska Ridsportförbundet här.

Finansiering av ridsport och dess verksamhet

Om ni är en ridklubb som bedriver verksamhet kommer ni förr eller senare stå inför vissa större investeringar. Om ni har satt av medel i en särskild fond för detta så innebär det självklar inte några problem. Om ni saknar dessa medel kan det dock bli värre att lösa finansieringen. Speciellt om man har en anläggning och arrenderar marken. Då ser ofta en bank anläggningen som en otillräcklig säkerhet för ett lån. Eventuellt kan vi då hjälpa till och matcha ert behov mot en lämplig fond som kan finansiera projektet. Det är många faktorer som avgör om ni som förening är kvalificerade att erhålla ett bidrag. Kontakta oss för en förutsättningslös dialog så går vi igenom om just ert projekt är kvalificerat att söka medel för.

Kontakta Svensk Bidragsförmedling

Om ni är en ideell förening som önskar investera i er ridanläggning så kan vi eventuellt hjälpa er med en finansiering. Hör av er till oss så går vi igenom just era förutsättningar att finansiera projektet.

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

    1. Namn Organisation (obligatoriskt)

    2. Namn kontaktperson organisation (obligatoriskt)

    2. Telefonnummer (obligatoriskt)

    3. E-post kontaktperson (obligatoriskt)

    6. Beskriv projektet i korthet, exempelvis: syfte, mål & målgrupp/-er, budget & ev. samarbeten.(obligatoriskt)