Bidrag skatepark

Skatepark

Investering i en skatepark

Är ni en ideell förening som vill anlägga en Skatepark eller Parkouranläggning? Eventuellt kan Svensk Bidragsförmedling hjälpa er att hitta en lämplig finansiering. Svensk Bidragsförmedling är en oberoende aktör som hjälper ideella föreningar att hitta rätt mix av finansiering för att kunna förverkliga bra projekt.

Just nu hjälper Svensk Bidragsförmedling många föreningar som anlägger Skateparker eller Parkouranläggningar.

Intresset för skateboard ökar just nu oerhört i Sverige och därför behöver flera föreningar investera i anläggningar för att möta denna efterfrågan. Det finns ofta möjligheter för föreningar att söka bidrag för att klara dessa investeringar.

Skateparker i Sverige

Bidrag skatepark. Det finns många bra skateparker i Sverige. Läs om några av dessa här eller här. Du kan även hitta mycket bra information hos Sveriges Skateboard Förbund. Du hittar förbundets officiella webbplats här http://www.sverigesskateboardforbund.se/.

Om Sveries Skatebord Förbund

Sveriges Skateboardförbund bildades i januari 2012 på initiativ av föreningarna KFUM FryshusetFritid (Stockholm Skatepark), Föreningen Bryggeriet Malmö, Borlänge KFUM och No Limit. Under många år hade skateboardföreningarna i landet inte haft något eget förbund att vända sig till vilket vi ville göra något åt. Efter en intensiv uppstart blev Sveriges Skateboardförbund medlem i Riksidrottsförbundet 2013.

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

  1. Namn Organisation (obligatoriskt)

  2. Namn kontaktperson organisation (obligatoriskt)

  2. Telefonnummer (obligatoriskt)

  3. E-post kontaktperson (obligatoriskt)

  6. Beskriv projektet i korthet, exempelvis: syfte, mål & målgrupp/-er, budget & ev. samarbeten.(obligatoriskt)

  Robert Scherman
  Projektledare

  Telefon: 0300-440500
  Mobiltelefon 0721-919127
  E-post: robert@svenskbidragsformedling.se