Kampsport

kampsport

Är ni en förening som bedriver verksamhet inom en kampsport? Eventuellt kan vi hjälpa er att hitta en lämplig finansiering till det projekt ni planerar.

Exempel på verksamhet som vi kan hjälpa att finansiera kan vara kampsporter som Judo, Karate, Jiu Jitsu, Taekwondo, Brottning, Boxning, Brasiliansk JiuJitsu, Shootfighting, Kung-fu, Kendo, Aikido med flera.

De projekt som vi ibland kan bidra inom är investeringar i träningsanläggning. Det kan exempelvis handla om att anlägga omklädningsrum, förbättra framkomligheten i anläggningen med mera. Det kan även handla om att anlägga en helt ny träningsanläggning som möjliggör ny verksamhet. Hör av er med den idé ni har så för vi en dialog om möjligheterna att erhålla en finansiering för projektet.

För mer information kring ett eventuellt samarbete vänligen kontakta oss enligt nedan.

Robert Scherman
Projektledare

Telefon: 0300-440500
Mobiltelefon 0721-919127
E-post: robert@svenskbidragsformedling.se

Prenumerera på SBF’s nyhetsbrev

Följ SBF på Twitter